Ivica Sabo

Unutarnja revizija Grada Osijeka

Funkcija: unutarnji revizor

Broj sobe: 79

Telefon: 229 205

E-mail: ivica.sabo@osijek.hr

Veličina slova