Ivana Meleš

Upravni odjel za financije i nabavu

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 65

Telefon: 229 167

E-mail: ivana.meles@osijek.hr

Skip to content