Ivana Lišić Lončarić

Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)

Funkcija: viša savjetnica-specijalistica

Broj sobe: 44

Telefon: 229 223

E-mail: ivana.lisic@osijek.hr

Skip to content