Ivan Knežević

Upravni odjel za gospodarstvo

Funkcija: referent 2. - poljoprivredni redar

Broj sobe: 69

Telefon: 229 163

E-mail: ivan.knezevic@osijek.hr

Veličina slova