Inga Dragušica

Odsjek za komuniciranje s javnostima

Funkcija: savjetnica 2.

Broj sobe: 20

Telefon: 229 172

E-mail: inga.dragusica@osijek.hr

Veličina slova