Igor Pandžić, mag. oec.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu

Funkcija: pročelnik

Veličina slova