Igor Galir

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Funkcija: viši savjetnik

Broj sobe: 3

Telefon: 229-138

E-mail: igor.galir@osijek.hr

Skip to content