Dražen Slunjski, mag. ing. aedif.

Upravni odjel za urbanizam

Funkcija: pročelnik Upravnog tijela

Telefon: 321 331

E-mail: drazen.slunjski@osijek.hr

Veličina slova