Damir Staničić

Odsjek komunalnog redarstva

Funkcija: viši stručni suradnik

Broj sobe: 8

Telefon: 229 123

E-mail: damir.stanicic@osijek.hr

Skip to content