Marko Budimir

Pododsjek za sistemsku i tehničku podršku

Funkcija: informatički referent 1.

Broj sobe: 3

Telefon: 229 186

E-mail: marko.budimir@osijek.hr

Skip to content