Marko Budimir

Pododsjek za sistemsku i tehničku podršku

Funkcija: referent 1.

Telefon: 229 186

E-mail: marko.budimir@osijek.hr

Veličina slova