Branka Mačešić

Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

Funkcija: savjetnica 1.

Broj sobe: 76

Telefon: 229 287

E-mail: branka.macesic@osijek.hr

Veličina slova