Kasumović Ankica

Odsjek za stambeno gospodarstvo

Funkcija: referentica 2.

Broj sobe: 19

Telefon: 321 351

E-mail: ankica.kasumovic@osijek.hr