Anita Gomerčić

Pododsjek za administrativne poslove
Pododsjek za opće poslove

Funkcija: voditeljica pododsjeka 1.

Broj sobe: 37

Telefon: 229 211

E-mail: anita.gomercic@osijek.hr

Veličina slova