Za potpore poljoprivrednicima Grad Osijek osigurao 67.840 eura

Objavljeno: 23.06.2023

Dodjelom bespovratnih sredstava Grad Osijek i ove godine pomaže poljoprivrednicima. U utorak 20. lipnja raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2023., za što je u proračunu osigurano 67.842,00 eura.

Ukupno je osam mjera na koje se poljoprivrednici mogu javiti za dodjelu potpora, a to su potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima; za ulaganje u građenju, opremanju plastenika/staklenika i prostora za uzgoj gljiva; potpore mladim poljoprivrednicima; potpore za ekološku proizvodnju; za osnivanje obiteljskog gospodarstva; te za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda.

Potporu mogu ostvariti oni koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda; koji imaju sjedište na području grada Osijeka, a obrt i sjedište i prebivalište na području grada Osijeka; koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava; koji na dan provjere stanja duga nemaju evidentiran dug prema Gradu Osijeku o kojima službenu evidenciju vodi Grad Osijek; te koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom 1408/2013.

Jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera i ostvariti pravo na maksimalan ukupni iznos potpore ne veći od 7.299 eura.

Javni poziv otvoren je od 20. lipnja 2023. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2023. Prijava na Javni poziv predaje se u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek, a svi detalji nalaze se na mrežnim stranicama Grada.

Skip to content