Voda iz vodoopskrbnog sustava Grada Osijeka zdravstveno ispravna

Objavljeno: 05.10.2023

Obzirom na povećani interes javnosti te izraženu zabrinutost naših korisnika u svezi mogućih zagađenja uzrokovanih požarom u Brijestu obavještavamo javnost kako je voda iz vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i građani nemaju razloga za zabrinutost u pogledu ispravnosti pitke vode!

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao izvor vodoopskrbe za oko 130 000 korisnika koristi podzemnu vodu s crpilišta Vinogradi koje se nalazi zapadno od grada Osijeka. Vodonosni slojevi su jako dobro zaštićeni od vanjskih utjecaja, a podzemna voda iz zdenaca dubokih od 120 do 150 m zatvorenim sustavom cjevovoda doprema se u Pogon za preradu vode i dalje prema potrošačima. Cijeli vodoopskrbni sustav je zatvoren i stoga nema razloga za zabrinutost glede zagađenja vode za ljudsku potrošnju. Ispuštanje otpadnih voda iz internog sustava tvrtke Drava International u sustav javne odvodnje je privremeno onemogućeno čime smo spriječili zagađenje vodotoka Drave nizvodno od Osijeka, a isti interni sustav se kontinuirano kontrolira.

Još jednom naglašavamo kako vodoopskrbni i odvodni sustav osječkog vodovoda nije ugrožen događanjima u Brijestu što potvrđuju i redovne kontrole koje svakodnevno provodimo, a koje jasno pokazuju kako su svi parametri kvalitete vode u propisanim graničnim vrijednostima zbog čega možemo potvrditi kako našim korisnicima isporučujemo zdravstveno ispravnu pitku vodu te kako naši korisnici nemaju razloga za zabrinutost u pogledu funkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Skip to content