Uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama

Objavljeno: 08.03.2018

Povodom blagdana Uskrsa, Grad Osijek sukladno proračunskim mogućnostima isplatit će jednokratnu novčanu pomoć (Uskrsnicu):
– umirovljeniku s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) ili ukupna mirovinska primanja s primitkom od rada ne prelaze iznos od 2.000,00 kn,
– socijalo ugroženoj osobi Grada Osijeka koja se nalazi u evidneciji Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo kao nositelj prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji i
– beskućniku koji koristi usluge smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku.
U proračunu Grada Osijeka za 2018. godinu planirano je 1.650.000,00 kn za isplatu Uskrsnica, a broj direktnih korisnika mjere Uskrsnica 2018. je ukupno oko 10.000 ljudi. Na konferenciji za novinare najavljene su i dvije novine:
1. mijenja se visina novčane pomoći za umirovljenike I. skupine (čija je mirovina do 1.000,00 kuna) te će im se isplatiti Uskrsnica u iznosu od 300,00 kn (do sada 250,00 kn) i
2. otvoren je ured pod nazivom „Info za umirovljenike“ čija će služba biti na raspolaganju svim umirovljenicima na adresi R. Boškovića 1, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.
U nastavku navodimo uvjete za isplatu Uskrsnice i visinu novčane pomoći:

1. UMIROVLJENICI

Umirovljenicima, u smislu ove odluke, smatraju se:
– korisnici starosnih, prijevremenih starosnih mirovina i obiteljskih mirovina priznatih bez primjene međunarodnog ugovora
– korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, a korisnici nisu u radnom odnosu
– korisnici invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti, a nalaze se u radnom odnosu
– korisnici mirovina priznate uz primjenu međunarodnih ugovora.

Umirovljenicima će se Uskrsnica isplatiti temeljem dostavljenog Ispisa korisnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Središnje službe Zagreb. Umirovljenici koji se nalaze na navedenom Ispisu korisnika nisu dužni podnositi zahtjev za isplatu, osim u slučaju kada umirovljenik koji ispunjava uvjete iz objektivnih razloga (novi umirovljenici, promjena adrese i sl.) nije na dostavljenom Ispisu korisnika mirovine. Navedeni zahtjev umirovljenici su dužni podnijeti zaključno do 10. travnja 2018.
Zahtjev za isplatu Uskrsnice podnose i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora kao i korisnici invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti, a nalaze se u radnom odnosu i to zaključno do 10. travnja 2018.
Zahtjev se podnosi osobno u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo (na adresi Ruđera Boškovića 1), gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada uz dokaz o prebivalištu, visini mirovine, presliku rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora ili dokaz o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca.

Umirovljenici za isplatu Uskrsnice razvrstavaju u tri skupine:
– I. skupina – umirovljenici s mirovinom do 1.000,00 kn
– II. skupina – umirovljenici s mirovinom od 1.000,01 kn do 1.700,00 kn
– III. skupina – umirovljenici s mirovinom od 1.700,01 kn do 2.000,00 kn

Visina novčane pomoći za umirovljenike:
– za umirovljenike I. skupine isplatit će se Uskrsnica u iznosu 300,00 kn (do sada 250,00 kn)
– za umirovljenike II. skupine 200,00 kn i
– za umirovljenike III. skupine 100,00 kn.

Uskrsnica će se isplatiti umirovljeniku na kućnu adresu putem poštanske usluge Hrvatske pošte d.d.

2. Socijalno ugrožene osobe Grada Osijeka

Socijalno ugrožene osobe, u smislu ove Odluke, smatraju se samac ili kućanstvo – nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Osijeka ili prava na pomoć za pomoć prehrane u pučkoj kuhinji temeljem važećeg rješenja Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo te beskućnici koji koriste uslugu smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku.
Socijalno ugrožena osoba Uskrsnicu može ostvariti samo po jednoj osnovi.
Isplata Uskrsnice nositelju prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji obavit će se na temelju evidencije Upravnog odjela socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo o izdanim i važećim rješenjima, s tim da će se novčana pomoć isplatiti i osobama koje podnesu zahtjev za priznavanje navedenih prava zaključno s danom 30. ožujka 2018., a kojima će rješenjem biti priznato traženo pravo.
Isplata Uskrsnice beskućnicima koji se nalaze na smještaju u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku obavit će se na temelju popisa korisnika kojeg će Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo dostaviti Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije Osijek. Kapacitet smještaja u Centru je 24 osobe.

2. SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

Socijalno ugroženoj osobi – nositelju prava na naknadu za troškove stanovanja isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 300,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela.
Socijalno ugroženoj osobi – nositelju prava na pomoć u prehrani isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela.
Socijalno ugroženoj osobi – beskućniku smještenom u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d.
Predviđen trošak za isplatu Uskrsnice (prema evidenciji o podijeljenih Božićnicama u 2017.)

Uskrsnice umirovljenicima i troškovi poštanske usluge 1.400.000,00 kn
Uskrsnice za socijalno ugrožene osobe i naknada za izdavanje poklon kartica 250.000,00 kn
UKUPNO 1.650.000,00 kn

Očekivani broj korisnika uskrsnica:
• oko 7.000 umirovljenika
• 781 (na dan 08. ožujka 2018.)obitelj korisnika socijalnog programa (približno 2.500 članova tih obitelji)
• do 24 beskućnika
• do 30 korisnika pučkih kuhinja koji nisu ostavrili pravo na uskrsnicu po drugom osnovu

Skip to content