Uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženima

Objavljeno: 22.03.2017

Na danas održanoj konferenciji za medije u Gradskoj upravi gradonačelnik Ivan Vrkić zajedno s prvim potpredsjednikom Gradskog vijeća Dragom Šerićem i suradnicima najavio je isplatu Uskrsnica umirovljenicima i socijalno ugroženim sugrađanima.

Povodom blagdana Uskrsa, Grad Osijek sukladno proračunskim mogućnostima isplatit će jednokratnu novčanu pomoć (Uskrsnicu):
– umirovljeniku s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna s svim dodacima) ili ukupna mirovinska primanja s primitkom od rada ne prelaze iznos od 2.000,00 kn
– socijalno ugroženoj osobi Grada Osijeka koja se nalaze u evidenciji Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo kao nositelj prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji i
– beskućniku koji koristi usluge smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku.

UVJETI ZA ISPLATU USKRSNICE I VISINA NOVČANE POMOĆI

1. UMIROVLJENICI

Umirovljenicima, u smislu ove odluke, smatraju se:
– korisnici starosnih, prijevremenih starosnih mirovina i obiteljskih mirovina priznatih bez primjene međunarodnog ugovora
– korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, a korisnici nisu u radnom odnosu
– korisnici invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti, a nalaze se u radnom odnosu
– korisnici mirovina priznate uz primjenu međunarodnih ugovora.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja služba Zagreb dostavila je Gradu Osijeku putem elektronske pošte Ispis korisnika starosnih, prijevremenih starosnih mirovina i obiteljskih mirovina priznatih bez primjene međunarodnog ugovora kao i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, a korisnici nisu u radnom odnosu. Umirovljenicima će se Uskrsnica isplatiti temeljem dostavljenog Ispisa korisnika Središnje službe Zagreb. Umirovljenici koji se nalaze na navedenom Ispisu korisnika nisu dužni podnositi zahtjev za isplatu, osim u slučaju kada umirovljenik koji ispunjava uvjete iz objektivnih razloga (novi umirovljenici, promjena adrese i sl.) nije na dostavljenom Ispisu korisnika mirovine. Navedeni zahtjev umirovljenici su dužni podnijeti zaključno do 24. travnja 2017.
Zahtjev za isplatu Uskrsnice podnose i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora kao i korisnici invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti, a nalaze se u radnom odnosu i to zaključno do 24. travnja 2017.
Zahtjev se podnosi osobno u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada, gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada uz dokaz o prebivalištu, visini mirovine, presliku rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora ili dokaz o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca.

Umirovljenici za isplatu Uskrsnice razvrstavaju u tri skupine:
– I. skupina – umirovljenici s mirovinom do 1.000,00 kn
– II. skupina – umirovljenici s mirovinom od 1.000,01 kn do 1.700,00 kn
– III. skupina – umirovljenici s mirovinom od 1.700,01 kn do 2.000,00 kn

Visina novčane pomoći za umirovljenike:
– za umirovljenike I. skupine isplatit će se Uskrsnica u iznosu 250,00 kn
– za umirovljenike II. skupine 200,00 kn i
– za umirovljenike III. skupine 100,00 kn.

Uskrsnica će se isplatiti umirovljeniku na kućnu adresu putem poštanske usluge Hrvatske pošte d.d.

2. Socijalno ugrožene osobe Grada Osijeka

Socijalno ugrožene osobe, u smislu ove Odluke, smatraju se samac ili kućanstvo – nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Osijeka ili prava na pomoć za pomoć prehrane u pučkoj kuhinji temeljem važećeg rješenja Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo te beskućnici koji koriste uslugu smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku.
Socijalno ugrožena osoba Uskrsnicu može ostvariti samo po jednoj osnovi.

Isplata Uskrsnice nositelju prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji obavit će se na temelju evidencije Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo o izdanim i važećim rješenjima, s tim da će se novčana pomoć isplatiti i osobama koje podnesu zahtjev za priznavanje navedenih prava zaključno s danom 14. travnja 2017., a kojima će rješenjem biti priznato traženo pravo.

Isplata Uskrsnice beskućnicima koji se nalaze na smještaju u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku obavit će se na temelju popisa korisnika kojeg će Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo dostaviti Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije Osijek. Kapacitet smještaja u Centru je 24 osobe.

SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

Socijalno ugroženoj osobi – nositelju prava na naknadu za troškove stanovanja isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 300,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela.

Socijalno ugroženoj osobi – nositelju prava na pomoć u prehrani isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela.

Socijalno ugroženoj osobi – beskućniku smještenom u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d.

Skip to content