Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

Sadržaj

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content