Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja osječke Tvrđe

Sadržaj

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja osječke Tvrđe

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. ,65/17. i 14/18.) i sukladno članku 29. stavku 1. Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i elektronički zapis tog prijedloga plana.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content