U OSIJEKU ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA GReENERGY

Objavljeno: 26.10.2023

Obilaskom Sportske dvorane Jug i krova Kulturnog centra, te predavanjima o obnovljivim izvorima energije i rješenjima temeljnim na prirodi, obilježen je završetak prekograničnog projekta između Osijeka i Novog Sada. Riječ je o Danu otvorenih vrata druge faze projekta GReENERGY, u okviru kojega su javnosti predstavljene nove fotonaponske elektrane koje povećavaju energetsku učinkovitost javnim objektima, ali doprinose i održivosti opskrbe električnom energijom, jer se trenutno u gradu Osijeku gotovo četvrtina potrebne električne energije proizvede upravo iz obnovljivih izvora.

-„ Iako je u početku provedbe bilo predviđeno samo postavljanje solarne elektrane snage 150 kilovata na Sportsku dvoranu Jug, zahvaljujući mjerama Vlade RH i ukidanju PDV-a na izgradnju solarnih elektrana, dio budžeta projekta GReENERGY2.0 je iskorišten i za postavljanje dvije manje elektrane snage 30 kilovata, na Kulturnom centru i Dječjem vrtiću Latica. Tako smo kroz dvije faze ovog hvalevrijednog projekta povećali snagu dobivenu iz obnovljivih izvora energije za 300 kilovata – rekao je  Tihomir Florijančić, predsjednik  Gradskog vijeća Grada Osijeka.

Grad Osijek konstantno radi na povećanju energetske učinkovitosti javnih objekata, dok je postavljanje fotonaponskih elektrana implementirano u gotovo sve buduće projekte energetske obnove. Na Sportskoj dvorani Jug postavljena je nova  solarna elektrana i od nje se  očekuje značajna ušteda, od prosječno 50 posto potrošene električne energije godišnje.

– „Tijekom prve faze ovog projekta je kompletno obnovljena zgrada Srednjoškolskog igrališta, uz postavljenu fotonaponsku elektranu snage 93 kilovata i zeleni krov, pa se pokraj prepolovljene potrošnje energije sva proizvedena energija koristi za zadovoljavanje potreba za napajanje same zgrade, odnosno za toplu vodu i hlađenje, kao i za rasvjetu na Srednjoškolskom igralištu. Treba napomenuti kako je projekt GReENERGY bio najbolje ocijenjen u fazi prijave, ali i tijekom provođenja, stoga su druga faza i budžet od 328 tisuća eura bili logičan slijed, naravno uz potporu Europske unije i 85 posto sufinanciranja iz programa Interreg IPA Hrvatska-Srbija.“ – izjavio je  dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku Hrvoje Krstić.

Nositelj projekta Razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija pod akronimom GReENERGY2.0  je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dok su partneri Grad Osijek i Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ukupna vrijednost projekta je 328.164,00 eura, EU sufinanciranje iznosi 278.939,40 eura, dok će se sve projektne aktivnosti i ciljevi realizirati do 31. listopada 2023. godine.

U hotelu Osijek nastavljen je  drugi dio događanja, radionica sa edukativnim i informativnim predavanjima o potencijalima solarne energije, energetskim certifikatima i ozelenjivanju objekata u funkciji adaptacije na klimatske promjene.

Skip to content