Subvencioniranje kamata na kredite za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Objavljeno: 11.04.2017

U Osječko-baranjskoj županiji potpisani su danas Sporazumi o subvencioniranju kamata iz projekta ” Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada”.

Ovaj projekt OBŽ namijenjen je suvlasnicima višestambenih zgrada za energetsku obnovu vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije s ciljem smanjenja potrošnje energije za grijanje. Projektom je predviđen kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna koji će plasirati poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava, kamatna stopa do 5% za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate kredita do deset godina, rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu. Najniži iznos kredita je 20.000,00 kuna, a najviši iznos kredita je 2.000.000,00 kuna.

Uz Županiju koja će subvencionirati kamate s 2%, u dodatno subvencioniranje do sada su se uključile i četiri jedinice lokalne samouprave s područja Županije i to gradovi: Beli Manastir s 2%, Belišće s 1%, Đakovo s 1% i Osijek s 1%.

U ime Grada Osijeka sporazum je potpisao gradonačelnik Ivan Vrkić, zahvalivši se Županiji na pokretanju ovog projekta koji će, uz sudjelovanje Grada, financijski olakšati sugrađanima energetsku obnovu zgrada.

Skip to content