Strategija digitalizacije Grada Osijek

Objavljeno: 29.11.2022

Sukladno Sporazumu o poslovnoj suradnji između Grada Osijeka i Fakulteta elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, izrađena je Strategija digitalizacije Grada Osijek. Dokument Strategije digitalizacije temelj je za sustavno i organizirano provođenje digitalizacije upravnih tijela gradske uprave te trgovačkih društava i ustanova u većinskom vlasništvu Grada Osijeka, a u svrhu modernizacije i povećane dostupnosti javnih usluga visoke kvalitete i poboljšane komunikacije s građanima općenito.

Detaljnije na linku:

Strategija digitalizacije Grada Osijeka 2023-2027

Skip to content