Stipendije Zaklada Srce Grada Osijeka

Objavljeno: 03.03.2017

Na danas održanoj konferenciji za novinare gradonačelnik Ivan Vrkić zajedno sa zamjenikom Vladimirom Hamom, ujedno i predsjednikom Upravnog odbora Zaklade te upraviteljem Zaklade Romanom Kristićem najavio je raspisivanje javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija “Zaklada Srce Grada Osijeka”.

“Zaklada Srce Grada Osijeka raspisuje Javni natječaj za dodjelu 15 stipendija studentima/cima koji su redovno upisali akademsku godinu 2016./2017. i 2017/2018.
Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.
Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 270.000,00 kuna.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000,00 kn.
Ukupna vrijednost pojedinačnih stipendija je 18.000,00 kn (u ovoj akademskoj godini 6 mjesečnih stipendija te u slučaju redovnog ispunjavanja studenskih obveza dodatnih 12 mjesečnih stipendija tijekom sljedeće akademske godine).

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
– da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna
– da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
– da nisu korisnici neke druge stipendije ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.

Pravo na stipendiju imaju kandidati koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendije ostvare potreban broj bodova.

Pri donošenju odluke o dodjeli stipendije, uzet će se u obzir sljedeći kriteriji:
a) socijalni status i druge socijalne prilike kandidata
– kandidat je korisnik ili član kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb
– kandidat je iz obitelji čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu
zajedničkog kućanstva ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna
– oba roditelja kandidata su umrli
– kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji
– kandidatu je priznato pravo na uslugu dugotrajnog smještaja ili organiziranog stanovanja
– kandidat je osoba s težim invaliditetom utvrđenom prema posebnom propisu
– roditelj ili sestra/brat koji žive u zajedničkom kućanstvu s kandidatom osoba je s težim invaliditetom utvrđenom prema posebnom propisu
b) broj uzdržavane djece u obitelji
c) nagrade kandidata
– kandidat je dobitnik nagrade vezane uz postignuća u studiju, nagrade Fakulteta, nagrada rektora, nagrada dekana te nagrade osvojene na državnim ili županijskim natjecanjima u znanju u posljednje dvije godine.
d) znanstveni ili stručni rad kandidata
– kandidat je objavio svoj rad u domaćoj ili inozemnoj publikaciji, sudjelovao je na znanstvenom ili stručnom domaćem ili inozemnom projektu.
e) prosječni opći uspjeh u dosadašnjem obrazovanju
– ovisno o prosječnoj ocjeni postignutoj u dosadašnjem obrazovanju ili studiranju (zadnja godina)

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Zaklade www.srcegradaosijeka.hr.
Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 20. ožujka 2017. putem pošte na adresu:
Zaklada “Srce grada Osijeka”
Franje Kuhača 9 31000 Osijek
(naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)
Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte na mail zaklada@srcegradaosijeka.hr.
Prijave zaprimljene izvan roka i nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na internet stranici Zaklade u roku od najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Studenti i studentice postaju korisnici stipendije sklapanjem Ugovora o stipendiji sa Zakladom, u kojem će biti određena prava i obveze korisnika.
Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za akademsku godinu 2016./2017. u razdoblju od travnja 2017. do rujna 2017., te se nastavlja pod uvjetom upisa u viši semestar od listopada 2017. do rujna 2018.”

Skip to content