Športska udruga slijepih „Svjetlost Osijek“ predstavila projekt u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

Objavljeno: 27.08.2020

Projekt su predstavili Stojan Bjelajac, predsjednik Športske udruge slijepih „Svjetlost Osijek“ i koordinator projekta Ante Pandžić, a novouređeni prostor u Ulici hrvatske republike 43 blagoslovio je svećenik Alojz Kovaček, povjerenik Ureda za pastoral osoba s invaliditetom.

-Velike čestitke Udruzi i njenim partnerima jer su napravili izvrsnu prijavu projekta koji omogućava kvalitetniju uključenost 12 slijepih i poluslijepih osoba u život i svakodnevicu Osijeka. Uz osobne pomoćnike – 12 naših sugrađana lakše će davati svoj dragocjen osobni doprinos zajednici. Realizacijom ovog projekta Udruga je osigurala zapošljavanje 5 videćih osoba – četiri pomoćnika i koordinatora projekta. Grad već niz godina podupire u svakom pogledu rad Udruge „Svjetlost“ i ta suradnja će se sasvim sigurno još više intenzivirati. – rekla je zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.

Športska udruga slijepih „Svjetlost Osijek“ predstavila je projekt Osiguravanje usluge videćeg pratitelja koji u iznosu od 100% sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Provedba spomenutog projekta od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2022. godine – ukupne vrijednosti 499.950 kuna – predstavlja II. fazu Razvoja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom.

Športska udruga slijepih „Svjetlost Osijek“ kao nositeljica projekta, pružit će uslugu videćeg pratitelja za 12 odraslih slijepih osoba te u sklopu realizacije projekta zaposliti 4 videća pratitelja na pola radnoga vremena i jednu osobu kao kordinatora. Cilj je ovoga projekta poduprijeti jednakopravno uključivanje u zajednicu te povećati samostalnost i kakvoću života slijepih osoba kroz uslugu videćeg pratitelja u Osječko-baranjskoj županiji.

Problemi uklapanja u društvo, teškoće u obrazovanju i zapošljavanju te socijalna isključenost – samo su neke od poteškoća s kojima se slijepe osobe svakodnevno susreću. Sljepoća je jedan od najtežih oblika invaliditeta jer ljudi vidom primaju oko 90% informacija iz svoga okružja. Ograničenost vizualnog razvoja utječe na razvoj osobe i njezinu osobnost, snalaženje u okružju, komunikaciju i socijalnu interakciju.

Jedan je od najvažnijih čimbenika neovisnog življenja, samostalno obavljanje svakodnevnih obveza i aktivnosti, a samostalno je kretanje osnova za obavljanje tih aktivnosti. Uz kvalitetnu potporu videćeg pratitelja, slijepe osobe mogu pojačati svoje dnevne radne i društvene aktivnosti i iskoristiti vlastiti potencijal u zajednici kojoj i oni žele aktivno doprinijeti svojim sposobnostima. Provedbom ovog projekta, uz pomoć usluge videćeg pratitelja, pripadnici ciljane skupine moći će kvalitetnije provoditi i svoje slobodno vrijeme s posebnim naglaskom na uključivanje u športske aktivnosti koje su jedan od glavnih načina socijalnog uključivanja slijepih osoba u život lokalne zajednice.

Bavljenje športom doprinosi bržoj rehabilitaciji, resocijalizaciji i uključenosti, ali i promociji njihovih tjelesnih sposobnosti. Šport za slijepe nije tek puko vježbanje, nego aktivnost koja svakodnevnicu čini kvalitetnijom i zdravijom jer se sa sljepoćom gubi orijentacija u prostoru, pravocrtno kretanje je skoro nemoguće, dolazi do teških deformacija kralježnice i slično. Športom i vježbanjem mogu se izbjeći ili barem ublažiti te posljedice.

Skip to content