Monitoring kakvoće za kupanje na površinskim vodama

Sadržaj

Monitoring kakvoće za kupanje na površinskim vodama

Uredba o kakvoći voda za kupanje (“Narodne novine” br. 51/14.) propisuje monitoring, klasifikaciju voda za kupanje na površinskim vodama, upravljanje kakvoćom voda za kupanje i informiranje javnosti o kakvoći voda za kupanje u svrhu očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi. Odredbe navedene Uredbe odnose se na monitoring kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama na kojima se očekuje veliki broj kupača, a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja ni trajna preporuka da se kupanje izbjegava. Poslove monitoringa kakvoće voda za kupanje obavljaju laboratoriji koji su ovlašteni za poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda sukladno propisu iz članka 221. Zakona o vodama. Sezona kupanja na vodama je razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, ako ovisno o vremenskim prilikama i lokalnim prilikama, jedinica lokalne samouprave ne donese odluku da sezona kupanja traje duže. Praćenje kakvoće voda za kupanje obavlja se od 15. svibnja do 15. rujna odnosno tijekom cijele sezone kupanja.

S obzirom na činjenicu da vode za kupanje mogu biti kontaminirane u tolikoj mjeri da postanu prijetnja zdravlju kupača, Grad Osijek sufinancira monitoring kakvoće vode za kupanje na pet lokacija – Drava Copacabana, Drava Donji grad Bajer Jug II, Drava Pampas i Našički bajer. Naime, zdravstveno ispravna voda za kupanje je jedan od prioriteta u sprečavanju bolesti koje se prenose vodom.

 

Rezultate ispitivanja kakvoće vode za kupanje tijekom sezone kupanja možete pratiti na stranicama Zavoda za Javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Skip to content