Osijek „Zdravi grad“

Sadržaj

Osijek „Zdravi grad“

Projekt “Zdravi grad” nastao je inicijativom Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem sustavnog rada na unapređenju zdravlja u globalnim okvirima. Grad Osijek uključio se 1990. godine u Mrežu zdravih gradova čime su stvorene pretpostavke za sustavno ulaganje u zdravlje građana kao osnovnu pokretačku snagu gospodarskog razvoja i financijski participira u radu Mreže zdravih gradova kroz godišnju članarinu.

Hrvatska mreža zdravih gradova je udruga hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja. Mrežu čine gradovi/županije koji su na svojim gradskim/županijskim Vijećima/Skupštinama donijeli odluku o pokretanju projekta “Zdravi grad/Zdrava županija” i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Prema Statutu Mreže prihvaćenom 2015. godine, Skupštinu čine svi članovi Mreže, dok izvršne poslove između dva zasjedanja Skupštine obavlja Predsjedništvo Mreže.

Iako je hrvatska nacionalna mreža registrirana kao nevladina udruga 1992. godine, ideja zdravih gradova postoji u Hrvatskoj od 1987. godine. 1988. godina i Zagrebačka konferencija Zdravih gradova navode se kao nulta točka ili početak projekta Zdravi grad Ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije. Hrvatska mreža zdravih gradova jedna je od najstarijih europskih nacionalnih mreža Zdravih gradova i među prvim registriranim nevladinim udrugama u Republici Hrvatskoj.

Funkcija Mreže je okupljanje gradova i županija i njihovo povezivanje u Mrežu radi bolje međusobne suradnje, lakše razmjene iskustava, spoznaja, ideja i aktivnosti te međusobne podrške i praktične pomoći.  Hrvatska mreža zdravih gradova potiče gradove da organiziraju lokalne projekte maksimalno poštujući specifičnost svoje sredine, njene probleme i potencijale.

Kroz provedbu brojnih aktivnosti u području zdravstva, Grad kontinuirano ispituje potrebe građana te formulira jasne prioritete za njihovo zdravlje i socijalnu sigurnost. U okviru projekta “Osijek-zdravi grad” sufinanciraju se aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, posebno ambrozije na području Grada Osijeka u cilju sprečavanja alergijskih bolesti te prati kakvoća voda za kupanje na površinskim vodama.

Skip to content