Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

Sadržaj

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

U cilju unapređivanja, zaštite, promicanja i osiguravanja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom, stvaranja uvjeta za djelotvorno rješavanje problema, koordiniranog djelovanja i učinkovitog informiranja na svim razinama, osiguravanja punog i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice, Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. (u daljnjem tekstu: Strategija).

Potreba za donošenje Strategije proizašla je i iz statističkih podataka, prema kojima oko 10% stanovnika svijeta su osobe s invaliditetom. S obzirom na to da posljedice invaliditeta pogađaju i članove obitelji, može se slobodno reći da četvrtina svjetskog stanovništva u svom svakodnevnom životu ima teškoća zbog invaliditeta.

U svrhu osiguravanja sveobuhvatnog pristupa u svim područjima od interesa za osobe s invaliditetom područja djelovanja Strategije su: obitelj i život u zajednici, odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, mobilnost, pristupačnost i prijevoz, zapošljavanje, rad i profesionalna rehabilitacija, pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja, informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti, istraživanje i razvoj, sudjelovanje u političkom i javnom životu, kulturi, razonodi i sportu te civilno društvo.

Kroz donošenje ove Strategije Grad Osijek želi omogućiti potpunu socijalnu integraciju kao i samostalno življenje osoba s invaliditetom u sredini u kojoj svi zajedno živimo i radimo. Na ovaj način Grad Osijek nastaviti će proces uspostave učinkovitog i odgovornog sustava cjelovite skrbi za osobe s invaliditetom na svom području.

Posebno treba istaknuti potrebu multidisciplinarnog pristupa u planiranju i provođenju mjera i aktivnosti na svim područjima djelovanja u okviru Strategije. Očekivani učinak sasvim sigurno treba biti promjena percepcije javnosti prema osobama s invaliditetom u cilju njihove pune integracije u društvo.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content