SHAREPLACE (Planiranje integriranog regionalnog transporta i mobilnosti u svrhu bolje povezanosti središnje Europe)

Objavljeno: 01.10.2018

Vrste prijevoza u prometnim sustavima središnje Europe često su nedovoljno integrirane, što rezultira slabom lokalnom, regionalnom i međunarodnom dostupnošću. Razlike u odgovarajućoj prometnoj povezanosti unutar i između urbanih centara središnje Europe često doprinose neuravnoteženom teritorijalnom razvoju.

Cilj SHAREPLACE projekta je razviti inovativan pristup prema poboljšanju povezanosti lokalnih, regionalnih i međunarodnih prometnih sustava. SHAREPLACE projekt podržava i biti će otvoren svim vrstama usluga prijevoza putnika i ciljanih grupa. Prvotne aktivnosti i testiranja će biti provedeni u šest pilot regija: Bergamo, Crema, Fuschlsee-Mondseeland (FUMO), Osijek, Ulm i Zalaegerszeg. Prenosiva rješenja za integrirane, dostupne i usklađene prometne sustave će biti dizajnirana uspostavom “living labs” istraživačkog koncepta i aktivnim sudjelovanjem svih dionika. Navedena rješenja će se poduprijeti inovativnim poslovnim modelima i strateškim smjernicama za kreatore politika i urbaniste.

Link: www.interreg-central.eu/shareplace

Kao partner na projektu, Grad Osijek će, zajedno sa hrvatskim partnerom Dyvolve d.o.o., Zagreb, implementirati pilot aktivnosti fokusirane na planiranje i upravljanje besprekidnim i pojednostavljenim sustavima mobilnosti. Ciljano područje za uspostavu “living lab-a” i pilot aktivnosti je grad Osijek (regionalno transportno čvorište), dok će se skaliranje rješenja primijeniti na područje Osječke urbane aglomeracije (195.253 stanovnika). Projekt će utjecati na lokalne transportne i razvojne strategije, te Strategiju osječke urbane aglomeracije. Indirektno, projekt će imati utjecaj i na Masterplan prometa Osječko-baranjske županije, Razvojne strategije županije i budući Masterplan prometa Funkcionalne regije Istok Republike Hrvatske. Očekivana korist projekta je unaprjeđena mobilnost unutar gradske regije i područja Pilota. Dodatna integracija gradskog autobusnog i tramvajskog prijevoza sa drugim prometnim operaterima dovesti će do čvršćeg poravnanja sa nacionalnim i regionalnim planovima transporta i masterplanovima, te omogućiti održivi i efikasni transport i primjenu rješenja urbane mobilnosti.

Ovaj projekt je podržan od strane Interreg CENTRAL EUROPE programa financiranog kroz Europski Fond za Regionalni Razvoj.

Projekt u brojevima:

Partneri na projektu: 11

Pilot regije: 6

Budžet projekta u EUR: 2,5 miliona

ERDF sufinanciranje u EUR: 2. miliona

Trajanje projekta: 01.06.2017 – 31.05.2020

Partneri na projektu:

AustriaTech Ltd. – Federal Agency for Technological Measures
Redmint s.c.r.l.
Municipality of Bergamo
AUTOGUIDOVIE SPA
City of Ulm
Ulm University
Mobilissimus Ltd.
Municipality of Zalaegerszeg City of County Rank
Dyvolve
METAPUBLIC-RELATIONS Ltd.

Pridruženi partneri:

LEADER Region FUMO – Fuschlsee-Mondseeland
GPP d.o.o. Osijek

Za sva pitanja povezana sa projektom, slobodno kontaktirajte Grad Osijek na srecko.kukic@osijek.hr ili vodećeg partnera na florian.kressler@austriatech.at.

Skip to content