Završena savjetovanja 2022.

Sadržaj

Završena savjetovanja 2022.

Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024.

Obrazloženje – PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju- PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2022.

Izvješće Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2022.

 

Nacrt Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2023. -2026.

Izvješće – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2023. -2026.

 

Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2023. s financijskim učincima za 2023.-2025.

Izvješće Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2023. s financijskim učincima za 2023.-2025.

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada osijeka za 2023

Obrazloženje – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu površina javne namjene

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu površina javne namjene 

 

Nacrt Odluke o načinu plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta otpada Lončarica Velika

Izvješće o provedenom savjetovanju -Nacrt Odluke o načinu plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta otpada Lončarica Velika

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu površina javne namjene

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu površina javne namjene 

 

Nacrt Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka za razdoblje 2021.-2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka za razdoblje 2021.-2023.

 

Nacrt Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka

 

Nacrt Odluke o uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Osijeka

 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije ciglarske gline na budućem ekspolatacijskom polju „Sarvaš“, Općina Erdut, Osječko-baranjska županija

 

Nacrt Odluke o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu sazivanja , radu i odlučivanju na zboru građana Grada Osijeka

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja ZOP za područje grada Osijeka za 2022-1

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja ZOP za područje grada Osijeka za 2022-1

 

Nacrt Pravila o dopuni Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek

Izvješće o provedenom savjetovanju-Nacrt Pravila o dopuni Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek

 

 

 

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content