Završena savjetovanja 2021.

Sadržaj

Završena savjetovanja 2021.

Nacrt Odluke izmjena i dopuna Odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju građ. zemljištem

 

Nacrt Program mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka 2021.-2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Programa mjera potpora u poljoprivredi 

 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš kombi-kongeneracijskog postrojenja Termoelektrana-toplana Osijek, Osijek, Osječko-baranjska županija

NETEHNIČKI SAŽETAK STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ Zahvat: Kombi – kogeneracijsko postrojenje na lokacije TE-TO Osijek

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ Zahvat: Kombi – kogeneracijsko postrojenje na lokaciji i TE-TO Osijek

Prilozi uz Studiju o utjecaju na okoliš zahvata kombi-kogeneracijskog postrojenja na lokaciji TE-TO Osijek

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

 

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Nacrt IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA PODRUČJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Izvješća o provedbi programa zaštite zraka

 

Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete 2021-2024

 

Nacrt Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Programa ublažavanja klimatskih promjena

 

Nacrt Programa zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Programa zaštite zraka grada Osijeka za 2021-2024

 

Nacrt Akcijskog plana energetskog i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Akcijskog plana energetskog i klimatski održivog razvitka (SECAP)

 

Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje 2020.-2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Osijeka za 2020-2022

 

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Nacrt Prijedloga Programa poticaja i olakšica Industrijska zona Nemetin

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Programa poticaja i olakšica Industrijska zona Nemetin

 

Uvodno obrazloženje uz Nacrt Plana održivog razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku za razdoblje od 2021.-2027.
Nacrt Plana održivog razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku za razdoblje od 2021.-2027.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.

 

Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2021.

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2022. godinu

 

Nacrt Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka grada Osijeka za razdoblje 2021-2024.

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih skloništa

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih skloništa

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2021

 

Prijedlog Pravilnika o zakupu urbano-komunalne opreme i objekata u vlasništvu Grada Osijeka u svrhu postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o zakupu urbano-komunalne opreme i objekata u vlasništvu Grada Osijeka u svrhu postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje

 

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content