Završena savjetovanja 2019.

Sadržaj

Završena savjetovanja 2019.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog kom otpada

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  za 2020.

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  za 2019.

 

Nacrt prijedloga Akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2023.

Strateška karta buke za 3.krug izvještavanja; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/05
Nacrt akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2023. koji se sastoji od slijedećih elaborata:
Analiza rezultata karte buke i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/07
Potvrđivanje prioritetnih područja upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/08
Scenariji upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/09

Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrta programa zaštite od buke (13,63 kB)

 

Nacrt Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Osijeka – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Program zaštite divljači za grad Osijek

Nacrt Odluke o donošenju programa zaštite divljači za područje grada Osijeka za razdoblje 01.04.2018. do 31.03.2028. – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Program zaštite divljači za grad Osijek

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o proglašenju povr. izvan lovišta i Nacrt Odluke o donošenju Programa zaštite divljači

 

Nacrt Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2020. s financijskim učincima za 2020.-2022. – savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2020. s financijskim učincima za 2020.-2022.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2019. – savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2019.

 

Nacrt odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem

 

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka

 

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnom redu

 

Nacrt Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Izmjena i dopuna Odluke o davanju gradskih stanova u najam – 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – Izmjena i dopuna Odluke o davanju gradskih stanova u najam – 2019

 

Nacrt – Izmjene i dopune programa poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu IT park 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – Izmjene i dopune programa poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu IT park 2019

 

Nacrt Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

 

Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Osijek

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić

 

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju gradnje i održavanje građevina oborinske odvodnje na području grada Osijeka javnom isporučitelju vodne usluge Vodovod-Osijek d.o.o.

Izvješće o provedenom savjetovanju  – Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju gradnje i održavanje građevina oborinske odvodnje na području grada Osijeka javnom isporučitelju vodne usluge Vodovod-Osijek d.o.o.

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019

 

NACRT Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka 2019

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka 2019

 

Nacrt Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka

 

 

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content