Završena savjetovanja 2018.

Sadržaj

Završena savjetovanja 2018.

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.

 

Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju  – Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018

 

Strateške smjernice upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka do 2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt strateških smjernica upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka do 2020.

 

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

 

Izmjene i dopune Općeg program poticanja razvoja poduzetništva listopad 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Izmjene i dopune Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva listopad 2018

 

Program poticaja i olakšica za IT park

Izvješće o provedenom savjetovanju – Program poticaja i olakšica za IT park

 

Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi

 

Nacrt pravila o izmjeni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u dječjem vrtiću Osijek

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt pravila o izmjeni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića

 

Nacrta Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka za razdoblje 2018-2020

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Programa potpora u poljoprivredi 2018-2020 

 

Prijedlog Pravilnika o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka, za savjetovanje sa javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka

 

Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018

 

Nacrt prijedloga Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. -2021.:
PROGRAM za mlade na području Grada Osijeka 2018.-2021. (52 KB)
Izvješće o provedenom savjetovanju – Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021.

 

Nacrt odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije

 

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (83 kB)
Nacrt plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (1 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju za Plan gospodarenja otpadom (14 kB)

 

Obavijest o provođenju uvida u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagališta otpada “Lončarica Velika”, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content