Završena savjetovanja

Sadržaj

Završena savjetovanja

Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Obrazac Savjetovanja s javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt pravila o izmjeni pravila o uvjertima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u dječjem vrtiću Osijek
Obrazac savjetovanja s javnošću
Izvješće o završenom savjetovanju

 

Nacrta Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka za razdoblje 2018-2020
Obrazac – sudjelovanje javnosti u savjetovanju

 

Prijedlog Pravilnika o postupcima naplate potrazivanja Grada Osijeka, za savjetovanje sa javnosti
Obrazac – Sudjelovanja javnosti u savjetovanju, Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju za Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka

 

Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjananje otpada odbačenog u okoliš
Obrazac za sudjelovanje javnosti
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje neporpisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018

 

Nacrt prijedloga Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. -2021.:
PROGRAM za mlade na području Grada Osijeka 2018.-2021. (52 KB)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021. (13 kB)

 

Nacrt odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku
Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta

 

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (83 kB)
Nacrt plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (1 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju za Plan gospodarenja otpadom (14 kB)

 

Nacrt strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na području Grada Osijeka u razdoblju od 2016. – 2020. (4,81 MB)
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u Nacrtu strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom Grada Osijeka (15,90 kB)
Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin PDF (2,37 MB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Programa poticaja i olakšica Eko – industrijska zona Nemetin (15,84 kB)

 

Nacrt strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek od 1. rujna 2016. – 30. rujna 2016. (3,21 MB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek od 1. rujna 2016. – 30. rujna 2016. (15,88 kB)

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – javno savjetovanje (104 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (38 kB)
ODLUKA o komunalnom redu Grada Osijeka (412 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (38 kB)

 

Komunalni otpad odluka – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (15,5 kB)
Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka (46 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijek (15 kB)

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću (12,8 kB)
Nacrt odluke o gradskim porezima (18.2 kB)
Obrazac – Sudjelovanja javnosti u savjetovanju (13 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrta programa zaštite od buke (13,63 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za Izmjene i dopune Općeg programa poticanja poduzetništva (85,81 kB)
Nacrt Programa zaštite zraka (1,75 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću- Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (37,50 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (13,65 kB)
Nacrt Prijedloga Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (117,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti- Za nacrt Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka (38,00 kB)
Nacrt odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka – Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti (13,55 kB)
Nacrt odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka (80,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (40,00 kB)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (37,00 kB)
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti – za Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (34,50 kB)
Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (42,79 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA OSIJEKA (37,00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA I JASLICA U CENTRU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ OSIJEK (32,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – OSNIVANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA (31,50 kB)
Obrazac-savjetovanje o nacrtu Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Centru za predškolski odgoj Osijek (33,50 kB)
Obrazac-savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka (34,00 kB)
Nacrt – pravilnik o postupku donošenja javnih potreba u kulturi Grada Osijeka (166,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti -Odluka o socijalnoj skrbi 2015..doc (37,00 kB)

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća/Gradonačelnika Grada Osijeka (34,00 kB)
Nacrt odluke o pravima i pomoćima iz sustava socijalne skrbi (102,00 kB)
Izvjesce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za Akcijski plan (PM10) (232,01 kB)
Programi-planovi-i-studije-na-javnom-uvidu
OBRAZAC sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća/Gradonačelnika Grada Osijeka (35,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za kartu buke Grada Osijeka (118,58 kB)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675