Završena savjetovanja

Sadržaj

Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. -2021.:
PROGRAM za mlade na području Grada Osijeka 2018.-2021. (52 KB)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021. (13 kB)

Nacrt odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku
Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (83 kB)
Nacrt plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (1 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju za Plan gospodarenja otpadom (14 kB)

Nacrt strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na području Grada Osijeka u razdoblju od 2016. – 2020. (4,81 MB)
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u Nacrtu strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom Grada Osijeka (15,90 kB)
Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin PDF (2,37 MB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Programa poticaja i olakšica Eko – industrijska zona Nemetin (15,84 kB)

Nacrt strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek od 1. rujna 2016. – 30. rujna 2016. (3,21 MB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek od 1. rujna 2016. – 30. rujna 2016. (15,88 kB)

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – javno savjetovanje (104 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (38 kB)
ODLUKA o komunalnom redu Grada Osijeka (412 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (38 kB)

Komunalni otpad odluka – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (15,5 kB)
Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka (46 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijek (15 kB)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću (12,8 kB)
Nacrt odluke o gradskim porezima (18.2 kB)
Obrazac – Sudjelovanja javnosti u savjetovanju (13 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrta programa zaštite od buke (13,63 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za Izmjene i dopune Općeg programa poticanja poduzetništva (85,81 kB)
Nacrt Programa zaštite zraka (1,75 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću- Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (37,50 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (13,65 kB)
Nacrt Prijedloga Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (117,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti- Za nacrt Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka (38,00 kB)
Nacrt odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka – Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti (13,55 kB)
Nacrt odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka (80,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (40,00 kB)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (37,00 kB)
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti – za Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (34,50 kB)
Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (42,79 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA OSIJEKA (37,00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA I JASLICA U CENTRU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ OSIJEK (32,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – OSNIVANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA (31,50 kB)
Obrazac-savjetovanje o nacrtu Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Centru za predškolski odgoj Osijek (33,50 kB)
Obrazac-savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka (34,00 kB)
Nacrt – pravilnik o postupku donošenja javnih potreba u kulturi Grada Osijeka (166,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti -Odluka o socijalnoj skrbi 2015..doc (37,00 kB)

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća/Gradonačelnika Grada Osijeka (34,00 kB)
Nacrt odluke o pravima i pomoćima iz sustava socijalne skrbi (102,00 kB)
Izvjesce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za Akcijski plan (PM10) (232,01 kB)
Programi-planovi-i-studije-na-javnom-uvidu
OBRAZAC sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća/Gradonačelnika Grada Osijeka (35,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za kartu buke Grada Osijeka (118,58 kB)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675