Završena savjetovanja

Sadržaj

Završena savjetovanja

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Nacrt Prijedloga Programa poticaja i olakšica Industrijska zona Nemetin
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Programa poticaja i olakšica Industrijska zona Nemetin
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Programa poticaja i olakšica Industrijska zona Nemetin

 

Uvodno obrazloženje uz Nacrt Plana održivog razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku za razdoblje od 2021.-2027.
Nacrt Plana održivog razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku za razdoblje od 2021.-2027.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Plana održivog razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku za razdoblje od 2021.-2027.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.

 

Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2021.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2021.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2021.

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2022. godinu
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2022. godinu

 

Nacrt Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih skloništa
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih skloništa
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih skloništa

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2021.
Obrazac za savjetovanje – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2021.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2021

 

Prijedlog Pravilnika o zakupu urbano-komunalne opreme i objekata u vlasništvu Grada Osijeka u svrhu postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje
Obrazac za savjetovanje – Prijedlog Pravilnika o zakupu urbano-komunalne opreme i objekata u vlasništvu Grada Osijeka u svrhu postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o zakupu urbano-komunalne opreme i objekata u vlasništvu Grada Osijeka u svrhu postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
OBRAZAC za savjetovanje – Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

 

Prijedlog Programa demografskih mjera Grada Osijeka za razdoblje od 2020.-2021.
Obrazac za savjetovanje – Prijedlog Programa demografskih mjera Grada Osijeka za razdoblje od 2020.-2021.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Programa demografskih mjera Grada Osijeka za razdoblje od 2020.-2021.

 

Uvodno obrazloženje – Izrada Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.
Nacrt prijedloga Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.
Obrazac sa savjetovanje – Izrada Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Izrada Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2020
Obrazac za savjetovanje – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2020
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2020

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2021. s financijskim učincima za 2021.-2023.
Obrazac za savjetovanje – Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2021. s financijskim učincima za 2021.-2023.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2021. s financijskim učincima za 2021.-2023.

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2021.
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2021.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2021.

 

Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta – Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka

 

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o zakupu površina javne namjene
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti – Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o zakupu površina javne namjene
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o zakupu površina javne namjene

 

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora

 

Nacrt Pravila o dopunama Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek
OBRAZAC za sudjelovanje javnosti u savjetovanju o Nacrtu Pravila o dopunama Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Pravila o dopunama Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek

 

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
OBRAZAC za sudjelovanje javnosti u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

 

Prijedlog Pravilnika o zakupu površina javne namjene
Obrazac za savjetovanje – Prijedlog Pravilnika o zakupu površina javne namjene
Izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o zakupu površina javne namjene

 

Nacrt Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka
Obrazac za savjetovanje – Nacrt Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2020.
Obrazac za savjetovanje – Nacrta Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2020.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2020.

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2020. godinu
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2020. godinu

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2019. godinu
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2019. godinu

 

Nacrt prijedloga Akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2023.
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt prijedloga Akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2023.
Strateška karta buke za 3.krug izvještavanja; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/05
Nacrt akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2023. koji se sastoji od slijedećih elaborata:
Analiza rezultata karte buke i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/07
Potvrđivanje prioritetnih područja upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/08
Scenariji upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/09

 

Nacrt Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Osijeka – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Osijeka
Program zaštite divljači za grad Osijek

 

Nacrt Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara

 

Obavijest o provođenju uvida u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagališta otpada “Lončarica Velika”, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2020. s financijskim učincima za 2020.-2022. – savjetovanje
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2020. s financijskim učincima za 2020.-2022.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2020. s financijskim učincima za 2020.-2022.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2019. – savjetovanje
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrta Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2019.
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2019.

 

Nacrt odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem

 

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka

 

Nacrt Odluke o donošenju programa zaštite divljači za područje grada Osijeka za razdoblje 01.04.2018. do 31.03.2028. – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o donošenju programa zaštite divljači za područje grada Osijeka za razdoblje 01.04.2018. do 31.03.2028.
Program zaštite divljači za grad Osijek

 

Nacrt Odluke o komunalnom redu
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnom redu
Izvješće savjetovanja s javnošću – Nacrt Odluke o komunalnom redu

 

Nacrt Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
Izvješće savjetovanja s javnošću – Nacrt Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Izmjena i dopuna Odluke o davanju gradskih stanova u najam – 2019
OBRAZAC sudjelovanja javnosti – Izmjena i dopuna Odluke o davanju gradskih stanova u najam – 2019
Izvješće savjetovanja s javnošću – Izmjena i dopuna Odluke o davanju gradskih stanova u najam – 2019

 

Nacrt – Izmjene i dopune programa poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu IT park 2019
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti – Izmjene i dopune Program poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu ITpark 2019
Izvješće savjetovanja s javnošću – Izmjene i dopune programa poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu IT park 2019

 

Nacrt Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek

 

Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Osijek
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Osijek

 

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju gradnje i održavanje građevina oborinske odvodnje na području grada Osijeka javnom isporučitelju vodne usluge Vodovod-Osijek d.o.o.
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjeni odluke o ustupanju
Izvješće savjetovanja s javnošću – Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju gradnje i održavanje građevina oborinske odvodnje na području grada Osijeka javnom isporučitelju vodne usluge Vodovod-Osijek d.o.o.

 

Nact Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019
Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrta Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019

 

NACRT Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka 2019
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-u savjetovanju – Nacrtu Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka 2019
Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Općeg programa o izmjenama i dopunama Općeg program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka 2019

 

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

 

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

 

Nacrt Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.
Obrazac za savjetovanje Nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.

 

Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.
Obrazac za savjetovanje Nacrta prijedloga Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018.
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018

 

Strateške smjernice upravljanja kulturno-povjesnom baštinom grada Osijeka do 2020.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o strateškim smjernicama upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka do 2020.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu strateških smjernica upravljanja kulturno-povjesnom baštinom grada Osijeka do 2020.

 

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

 

Izmjene i dopune Općeg program poticanja razvoja poduzetništva listopad 2018.
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti – Izmjena Općeg programa
Obrazac o završenom savjetovanju

 

Program poticaja i olakšica za IT park
Obrazac za sudjelovanje u programu poticaja i olakšica za IT park
Obrazac o završenom savjetovanju

 

Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka
Obrazac Savjetovanja s javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt pravila o izmjeni pravila o uvjertima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u dječjem vrtiću Osijek
Obrazac savjetovanja s javnošću
Izvješće o završenom savjetovanju

 

Nacrta Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka za razdoblje 2018-2020
Obrazac – sudjelovanje javnosti u savjetovanju

 

Prijedlog Pravilnika o postupcima naplate potrazivanja Grada Osijeka, za savjetovanje sa javnosti
Obrazac – Sudjelovanja javnosti u savjetovanju, Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju za Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka

 

Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjananje otpada odbačenog u okoliš
Obrazac za sudjelovanje javnosti
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje neporpisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

 

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2018

 

Nacrt prijedloga Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. -2021.:
PROGRAM za mlade na području Grada Osijeka 2018.-2021. (52 KB)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – Programa za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021. (13 kB)

 

Nacrt odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku
Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta

 

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (83 kB)
Nacrt plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (1 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju za Plan gospodarenja otpadom (14 kB)

 

Nacrt strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na području Grada Osijeka u razdoblju od 2016. – 2020. (4,81 MB)
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u Nacrtu strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom Grada Osijeka (15,90 kB)
Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin PDF (2,37 MB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Programa poticaja i olakšica Eko – industrijska zona Nemetin (15,84 kB)

 

Nacrt strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek od 1. rujna 2016. – 30. rujna 2016. (3,21 MB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek od 1. rujna 2016. – 30. rujna 2016. (15,88 kB)

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – javno savjetovanje (104 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (38 kB)
ODLUKA o komunalnom redu Grada Osijeka (412 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (38 kB)

 

Komunalni otpad odluka – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (15,5 kB)
Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka (46 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijek (15 kB)

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću (12,8 kB)
Nacrt odluke o gradskim porezima (18.2 kB)
Obrazac – Sudjelovanja javnosti u savjetovanju (13 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju Nacrta programa zaštite od buke (13,63 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za Izmjene i dopune Općeg programa poticanja poduzetništva (85,81 kB)
Nacrt Programa zaštite zraka (1,75 MB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću- Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (37,50 kB)
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti-Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (13,65 kB)
Nacrt Prijedloga Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (117,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti- Za nacrt Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka (38,00 kB)
Nacrt odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka – Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti (13,55 kB)
Nacrt odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Osijeka (80,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (40,00 kB)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (37,00 kB)
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti – za Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (34,50 kB)
Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (42,79 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA OSIJEKA (37,00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA I JASLICA U CENTRU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ OSIJEK (32,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – OSNIVANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA (31,50 kB)
Obrazac-savjetovanje o nacrtu Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Centru za predškolski odgoj Osijek (33,50 kB)
Obrazac-savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka (34,00 kB)
Nacrt – pravilnik o postupku donošenja javnih potreba u kulturi Grada Osijeka (166,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti -Odluka o socijalnoj skrbi 2015..doc (37,00 kB)

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća/Gradonačelnika Grada Osijeka (34,00 kB)
Nacrt odluke o pravima i pomoćima iz sustava socijalne skrbi (102,00 kB)
Izvjesce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za Akcijski plan (PM10) (232,01 kB)
Programi-planovi-i-studije-na-javnom-uvidu
OBRAZAC sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća/Gradonačelnika Grada Osijeka (35,50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti za kartu buke Grada Osijeka (118,58 kB)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova