Savjetovanja u tijeku

Sadržaj

Savjetovanja u tijeku

Nacrt Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka

 

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

 

Strateške smjernice upravljanja kulturno-povjesnom baštinom grada Osijeka do 2020.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o strateškim smjernicama upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka do 2020.

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.
Obrazac za savjetovanje Nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2019. s financijskim učincima za 2019.-2021.

 

Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.
Obrazac za savjetovanje Nacrta prijedloga Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2019. -2022.

 

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018.
Obrazac za savjetovanje Nacrta Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2018.

 

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

 

Obavijest o provođenju uvida u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagališta otpada “Lončarica Velika”, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675