Savjetovanja u tijeku

Sadržaj

Savjetovanja u tijeku

Nacrt Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2020.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2020.

 

Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024.

 

Nacrt Program mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka 2021.-2023.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Programa mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka 2021.-2023.

 

Nacrt IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA PODRUČJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA PODRUČJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

 

Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.

 

Nacrt Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Osijeka
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Osijeka

 

Nacrt Programa zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Odluke Programa zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024.

 

Nacrt Akcijskog plana energetskog i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP)
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju
Inventari emisija CO2
Analiza ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena (RVA)
Procjena klimatskih promjena u budućnosti za Grad Osijek
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Akcijskog plana energetskog i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP)

 

Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje 2020.-2022.
Obrazac za savjetovanje – Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje 2020.-2022.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova