Savjetovanja u tijeku

Sadržaj

Savjetovanja u tijeku

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2020. godinu
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2020. godinu

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2019. godinu
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda uza područje Grada Osijeka za 2019. godinu

 

Nacrt prijedloga Akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2023.
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt prijedloga Akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2023.
Strateška karta buke za 3.krug izvještavanja; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/05
Nacrt akcijskog plana upravljanja bukom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2023. koji se sastoji od slijedećih elaborata:
Analiza rezultata karte buke i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/07
Potvrđivanje prioritetnih područja upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/08
Scenariji upravljanja bukom; elaborat oznake 2017-SKBAP-080/09

 

Nacrt Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Osijeka – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Osijeka
Program zaštite divljači za grad Osijek

 

Nacrt Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara
OBRAZAC za sudjeovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju – Nacrt Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara

 

Obavijest o provođenju uvida u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagališta otpada “Lončarica Velika”, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova