Plan savjetovanja s javnošću za 2018.

Sadržaj

Plan savjetovanja s javnošću za 2018.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17 od 29. prosinca 2017.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 13. ožujka 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 13. ožujka 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5 od 30. ožujka 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9 od 18. svibanja 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18 od 18. listopada 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 19 od 5. studenoga 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 19 od 5. studenoga 2018.
Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 21 od 3. prosinca 2018.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content