Plan savjetovanja s javnošću za 2018.

Sadržaj

Plan savjetovanja s javnošću za 2018.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17 od 29. prosinca 2017.

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 13. ožujka 2018.

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 13. ožujka 2018.

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5 od 30. ožujka 2018.

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675