Rezultati Gradskog društva Crvenog križa u 2016.

Objavljeno: 29.03.2017

Na danas održanoj konferenciji Gradskog društva Crvenog križa Osijek ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek Denis Ćosić poručio je kako se u Crvenom križu sve radi na dobrobit korisnika, od prve pomoći do suradnje s Gradom Osijekom i Osječko- baranjskom županijom.

Nastojat će još više približiti se korisnicima – u smislu kontakata na terenu u ruralnim područjima i na rubnim područjima grada Osijeka, kroz mrežu volontera. Koji su u 2016. odradili više od 15. 000 volonterskih sati. Gradsko društva Crvenog križa Osijek ostvarilo je preko 9 milijuna kuna sredstava kroz projekte, koji će biti realizirani u 2017. Dodao je i da zdravstvene ustanove na područjima djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Osijek nisu osjetile nestašicu zaliha svježe krvi i mogle su uspješno izvršavati svoje programe. Uključilo se preko 11 % osoba koje su po prvi puta dale krv i uglavnom su to mlade osobe.

Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt smatra da je sve ono što je obavljeno u djelokrugu društva Crvenog križa unaprijedilo sredinu u kojoj djeluje i općenito zaokružilo ono zbog čega društvo Crvenog križa postoji. Istaknuo je da ga osobno s Gradskim društvom Crvenog križa u Osijeku vezuju neke situacije koje će zauvijek pamtiti. Istinski je zadovoljan jer unutar društava kojima rukovodi, ima izrazito sposobne suradnike, kolege koji djeluju pri Gradskom društvu Crvenog križa u Osijeku.

Pokazalo se da je Crveni križ bitan Gradu Osijeku i Osječko –baranjskoj županiji i da imaju jaku potporu jedinica lokalne samouprave, pomoću koje mogu lakše razvijati programe na dobrobit građana.

Zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham – Pohvalio je rad Gradskog društva Crvenog križa Osijek te istaknuo kako su uvijek stajali na raspolaganju Gradu Osijeku. Kako pri dežurstvima na velikim događajima, gdje su neophodni i gdje moraju misliti na sigurnost sudionika (primjerice ispraćaj maturanata) tako i na ljetnim aktivnostima na rijeci Dravi. Gotovo da nema neplivača u gradu Osijeku i okolici, što je dobrim dijelom postignuto zahvaljujući djelovanju Crvenog križa. Pozitivno je čuti da su projekti koji su financirani od strane Grada Osijeka uspješno privedeni kraju.

Skip to content