Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, KK.06.2.2.04.0001

Objavljeno: 12.09.2018

Grad Osijek prijavio je strateški projekt Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, KK.06.2.2.04.0001 na Poziv na dostavu projektnog prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u sklopu izravne dodjele bespovratnih sredstava, u okviru Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2„Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj (ITU mehanizam) unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Projektom se kroz rekonstrukciju i dogradnju dotrajale i neadekvatne infrastrukture osječke Tvrđe namjerava revitalizirati brownfield lokacija osječke Tvrđe. Rekonstrukcija i dogradnja obuhvaćaju sanitarnu i oborinsku kanalizaciju, distribucijsku telekomunikacijsku i elektroenergetsku kabelsku kanalizaciju te ulice i pješačke površine čime će se stvoriti uvjeti nužni za revitalizaciju Tvrđe kao poslovnog, stambenog i javnog područja. Revitalizacija će doprinijeti valorizaciji prostora kako bi bio više korišten u svrhu gospodarskog i drugog razvoja i dobrobiti zajednice.

Projekt je vrijedan 90.200.133,00 kuna, a od čega bi sufinanciranje Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj bilo 64.571.381,64 kn, dok Grad Osijek za ovaj projekt planira izdvojiti 25.628.751,36 kn. Kako je projekt izuzetno zahtjevan u provedbi, planirano je ukupno trajanje projekta od 46 mjeseci.
U pripremi projekta sudjelovao je projektni tim Upravnog odjela za programe Europske unije Grada Osijeka te projektni partner Agencija za obnovu osječke Tvrđe. Ovim putem želimo zahvaliti projektantima, zajednici ponuditelja Ocelić Tehnoinženjering d.o.o., Geometar Osijek d.o.o., i eV Projekt d.o.o. iz Osijeka te svim javnopravnim tijelima i drugim sudionicima na izvrsnoj suradnji tijekom pripreme ovog kompleksnog projekta koji ima strateški značaj kako za grad Osijek tako i za cijelu Regiju.

Skip to content