Radovi u Sakuntala parku

Objavljeno: 13.07.2018

– Rekonstrukcija parka dio je projekta prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija koji se bavi revitalizacijom, valorizacijom i promocijom secesijske kulturne baštine Osijeka i Subotice.
– Prije projektiranja same rekonstrukcije parka, kako bi dobili što kvalitetnije rješenje Grad Osijek je u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Osijeku donio Odluku o izradi konzervatorske studije, iako to nije zakonska obaveza, jer Šetalište tj. Sakuntala park nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, već dio Kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka.
– Konzervatorsku (povijesnu) studiju obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku – Povijesni razvoj, inventarizacija i analiza postojećeg s idejnim rješenjem krajobraznog uređenja i obnove izradila je tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, u suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Osijeku. Konzervatorskom studijom preklopljene su sve stvarne faze s projektiranima (tzv. Aksmanove faze), te je isključivo struka iznjedrila hortikulturno rješenje koje je dio glavnog projekta.
– Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (danas Upravni odjel za urbanizam) dana 26.7.2017. izdao je Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I361-03/17-01/000139, Urbroj: 2158/01-12-00/03-17-0006), koje je postala pravomoćna 23.08.2017. godine, a sve u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake 08.06/17-GP, koji je izradio projektant Bruno Andrašić, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja A 2793.
– Gradonačelnik Ivan Vrkić potpisao je dana 21. lipnja 2018. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park) sa Zajednicom ponuditelja: Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda i Ukrasom d.o.o. iz Osijeka.
– Ugovoreni radovi uključuju radove na obodnim komunikacijama, rekonstrukciji parkirališta, elektrotehničkim instalacijama, krajobraznom uređenju, vrtnom paviljonu, vodoopskrbi i navodnjavanju te radove na potpornom zidu.
(izvor: https://www.osijek.hr/grad-osijek-nastavlja-s-obnovom-secesijske-kulturne-bastine/).
– Povjerenstvo za hortikulturu sa stručnim nadzorom i izvođačem hortikulturnih radova obišlo je gradilište te propisno označila sva stabla predviđena za uklanjanje.
– Projekt predviđa uklanjanje 31 stabla i sadnju 23 nova stabla. Od toga na površinama parka uklanja se 15 i sade 8 nova stabla, te 16 u drvoredima gdje se sadi 15 novih stabala. Za jedno drvo koje je locirano pored kioska još uvijek se iznalazi način kako bi se uspjelo zadržati.
– Sukladno glavnom projektu uklanjaju se stabla iz dva krnja drvoreda duž Kapucinske i ulice V. Hengla. Ista se zamjenjuju novim visoko vrijednim sadnicama lipa, duž Kapucinske i ukrasne trešnje duž ulice V. Hengla.
– U ovakvim situacijama ostatak stabala koja se ruši, a ne sadi se u zoni obuhvata, sadimo na najbliže moguće mjesto, u ovom slučaju – Park Otona Župančića, a prema Odluci o komunalnom redu.
– S datumom 22.06.2018. Grad Osijek prijavio je gradilište, te je u zakonskom roku (8 dana od prijave), izvođač pristupio na gradilište.

Uz obnovu secesijskih pročelja na Europskoj aveniji i u središtu grada sufinanciranu sredstvima Grada Osijeka kroz Otvoreni javni poziv Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka, rekonstrukcija Sakuntale će predstavljati značajan i vidljiv pomak u odnosu na sadašnje stanje secesijskog kulturnog naslijeđa.
Vjerujemo da je ovo jedan u nizu projekata kojima će stanje baštine na području grada Osijeka biti kvalitetno očuvano, valorizirano, i oživljeno na suvremeni način, sukladno zakonskoj regulativi i svim pravilima struke, kao i na zadovoljstvo i korištenje građana i svih posjetitelja grada Osijeka.

Skip to content