Radovi na rekonstrukciji Trpimirove ulice na raskrižju s Drinskom ulicom

Objavljeno: 17.05.2018

Radovi na rekonstrukciji Trpimirove ulice na raskrižju s Drinskom ulicom napreduju očekivanom dinamikom s obzirom na kompleksnost zahvata i prometno opterećenje (trasa državne ceste prema Baranji, naselje Sjenjak, sportski kompleks Gradski vrt, školski i trgovački centri i drugi različiti sadržaji).

POJAŠNJENJE

Sva infrastruktura na trasi budućeg turbo kružnog toka na raskrižju Trpimirove i Drinske ulice izgrađena je tijekom nastanka stambenog naselja Sjenjak odnosno prije 50-tak godina te je podkapacitirana s obzirom na sadržaje koji su naknadno priključeni na infrastrukturu izgrađenu prije gotovo pola stoljeća.

Stoga je bilo neizbježno pristupiti zamjeni magistralnih cjevovoda pitke vode i kanalizacije odnosno radovima koji prethode izgradnji prometne infrastrukture. Naglašavamo kako je riječ o magistralnim cjevovodima velikih profila i armiranobetonskim oknima koji se nalaze na dubinama i preko 5 metara.

UGOVORNA VRIJEDNOST I ROK

Ugovorna vrijednost radova koje je Grad Osijek ugovorio s izvođačem Osijek-Koteksom d.d. iznosi oko 5 milijuna kuna, a rok za završetak radova je 90 radnih dana. To znači da točan dan završetka radova nije kalendarski određen, već je ugovoren sukladno broju RADNIH dana u kojima je prema pravilima struke moguć rad izvođača. Uobičajena je to i dobra poslovna praksa u situacijama kada vremenski uvjeti nisu povoljni za određenu vrstu radova, ali i kada se ugovoreni radovi preklapaju s neizbježnim radovima drugih investitora na istoj trasi zbog čega se vrijeme do ponovnog stjecanja uvjeta za ugovorene radove ne uračunava u broj ugovorenih radnih dana.

INFRASTRUKTURA

Investitor ovih radova je Vodovod Osijek d.o.o., a projekt sufinanciraju Hrvatske vode u 80% iznosu (od ukupno 7,5 milijuna kuna) dok je izvođač osječka Gravia d.o.o..

Usporedno uz radove na rekonstrukciji i obnavljanju distributivne infrastrukurne mreže radove izvode i drugi distributeri (HEP i ostali) zbog čega je riječ o zahtjevnoj organizaciji cijelog zahvata.

PROTOČNOST

Sukladno cijeloj „širini zahvata“ i zahtjevima suvremenog prometnog rješenja kojima je cilj povećati razinu sigurnosti i protočnosti prometa, radovi su započeti izgradnjom “malog” kružnog toka iz dva razloga:
– kako bi se izbjeglo istodobno izvođenje radova i zatvaranje prometa na dva velika raskrižja u neposrednoj blizini (Trpimirova-Divaltova i Trpimirova-Drinska) što bi značajno utjecalo na sigurnost i protočnost prometa.
– izgradnjom “malog” kružnog toka omogućeno je preusmjeravanje prometa i privremena regulacija odnosno prometno spajanje s Divaltovom ulicom kroz “mali” kružni tok tijekom izvođenja radova na „velikom” turbo kružnom toku na raskrižju s Drinskom.

REGULACIJA

Radovi na “malom” kružnom toku završeni su krajem prošle godine kada je i privremeno pušten u promet. Sve do 15. travnja ove godine, radovi na raskrižju Trpimirove i Drinske ulice izvođeni su sukladno mogućnostima koje su dopuštali vremenski uvjeti te uz prometno opterećenje (uz primjerenu regulaciju prometa, smanjenu brzinu i slično). Nakon 15. travnja na tom je dijelu na snazi nova privremena regulacija kojom je za sav promet privremeno zatvoreno raskrižje Trpimirove i Drinske ulice.

Kako bi promet osobnih vozila ipak bio moguć, izgrađen je “bajpas” s asfaltnim zastorom kojem je cilj tijekom privremene regulacije omogućiti maksimalnu sigurnost i udobnost u prometovanju. Osim za osobna vozila, na snazi je i privremena regulacija pješačkog prometa kojom je zbog zatvorenog raskrižja Trpimirove i Drinske ulice, osiguran i obilazni pješački pravac kako bi se spriječilo kretanje građana po gradilištu.

SIGURNOST

Važan aspekt privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova i zatvaranja raskrižja Trpimirove i Drinske ulice svakako je i sigurnost vozača, pješaka i ostalih sudionika u prometu kao i radnika na gradilištu kako bi se onemogućilo prometovanje neposredno uz petmetarske iskope ili teške radne strojeve i opremu potrebnu za izvođenje radova komunalne infrastrukture.

Iako su privremene regulacije kojima se zatvaraju pojedine dionice za sav promet (poput raskrižja Trpimirova-Drinska) najpoželjnija rješenja sa svih aspekata tehnologije građenja jer osiguravaju najveću sigurnost na gradilištu i u prometu (najbržu dinamiku izvođenja radova na trasi, ekonomičnost gradnje i slično), Grad Osijek ovakvom rješenju pristupa iznimno, samo u kompleksnim situacijama kakva je upravo ovo raskrižje, a kako bi unatoč radovima i složenosti zahvata, osigurao građanima maksimalnu sigurnost i udobnost te poštivanje njihovih prometnih potreba i navika.

ZAHVALA GRAĐANIMA

Privremena regulacija kojom je za promet zatvoreno raskrižje Trpimirove i Drinske ulice bit će na snazi, nešto dulje od predviđenog (očekivano do 15. lipnja 2018.), a razlog za to je kompleksnost cijelog zahvata te sigurnost građana i svih sudionika u prometu i gradnji.

I ovom prilikom molimo stoga građane za razumijevanje i strpljenje te pozivamo na dodatni oprez i dosljedno pridržavanje prometnih pravila i praćenje postavljene prometne signalizacije.

Grad Osijek i Vodovod Osijek kao investitori na trasi, u suradnji s izvođačima, nadzornim inženjerima, projektantima, distributerima i svim drugim sudionicima u gradnji, kao i Gradonačelnik koji osobno, svakodnevno nadzire odvijanje radova i propituje svaku aktivnost na gradilištu, poduzimaju sve potrebne mjere kako bi radovi bili izvedeni projektiranom kvalitetom te sukladno najsuvremenijim standardima i u najkraćem mogućem roku.

Zahvaljujemo stoga na sugestijama i prijedlozima našim sugrađanima koji danonoćno nadziru radove. Vaša mišljenja uvažavamo i provodimo, svjesni kako smo svi mi ne samo putnici namjernici ili prolaznici već budući korisnici novog prometnog rješenja.

PRIJE ZAVRŠETKA

Za kraj, još koja riječ o roku završetka:
– prema ažuriranom dinamičkom planu svi bi radovi na trasi trebali biti završeni krajem srpnja dok bi za privremeni promet raskrižje bilo otvoreno dijelom i ranije.
– Nadamo se da do tog vremena na trasi izvođenja radova neće nastupiti nove nepredviđene okolnosti prilikom iskopa ili ekstremne vremenske neprilike kao okolnosti na koje nismo u mogućnosti utjecati.

Pročelnica: mr.sc. Ljiljana Belajdžić, dipl.ing.građ.

Skip to content