Radno vrijeme pisarnice Grada Osijeka

Objavljeno: 24.11.2020

Radno vrijeme sa strankama: 07:00 -11:00

Pauza: 11:00-11:30 (dezinfekcija ureda)

Radno vrijeme sa strankama: 11:30-15:30

Skip to content