Radni sastanak s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

Objavljeno: 09.06.2018

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina određeno je da u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu, odnosno gdje živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, mogu izabrati Vijeće nacionalne manjine. U slučaju kada na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, bira se predstavnik nacionalnih manjina. Grad Osijek ima 6 vijeća i 3 predstavnika.
Sredstva za rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka (sredstva za obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova, troškove prijevoza i naknade članovima) planiraju se u Proračunu Grada Osijeka.
Tijekom prvog susreta dogovoreno je kako će se ovakvi radni sastanci održavati najmanje tri puta godišnje. Kao prvi korak ka dobroj i uspješnoj suradnji Piližota je predstavnicima makedonske i crnogorske nacionalne manjine koji nemaju svoje prostore, pa tako ni računalnu opremu, uručio dva tableta kako bi mogli sudjelovati u komunikaciji s ostalim vijećima i predstavnicima, ali i kako bi im se mogli redovno dostavljati materijali sa sjednica Gradskog vijeća.

Skip to content