Radni posjet Veleposlanstvu Australije u Zagrebu

Objavljeno: 19.09.2018

Tema sastanka bila je obilježavanje prve godišnjice suradnje gradova Canada Baya i Osijeka i tom bi se prigodom održala video konferencija pomoću koje bismo građanima obaju gradova prenijeli dio kulturnoga nasljeđa koji nas okružuje.
Jedan od prepoznatljivih kulturnih brendova grada Osijeka je i Osječko ljeto kulture, a budući da delegacija Canada Baya, prema najavama stiže u Osijek za Dan zaštitnika, sv. Petra i Pavla, koji je ujedno i premijerna večer OLJK-a, umjetnici iz Australiji će svakako biti sastavnim dijelom programa OLJK-a 2019.

Skip to content