Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, Grad Osijek

Objavljeno: 12.02.2020

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Cilj projekta: sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta „Nemetin“’ na području Grada Osijeka čime će se pridonijeti sprečavanju negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, zaštiti podzemne i površine vode, smanjenje emisije stakleničkih plinova te zaštita prirodnog okoliša.

Naziv korisnika: Grad Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 37.873.964,05 kuna

Bespovratna sredstva EU sufinanciranje projekta: 29.998.806,94 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 15.11.2018. do 15.09.2020

Kontakt osobe za više informacija:

Nada Zebić, pomoćnica pročelnice – voditeljica projekta,
+385 31 321 332
Nada.zebic@osijek.hr

Ana Nemet Đurđević, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom
+385 31 229 153
Ana.nemetdurdevic@osijek.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
www.strukturnifondovi.hr

Više o projektu potražite na stranici http://nemetin.info/.

Skip to content