PROJEKT REDISCOVER

Objavljeno: 02.10.2018

Rediscover digitalni letak

Dana 6. lipnja 2017. godine Grad Segedin (Mađarska) kao nositelj i projektni partneri (Turistička zajednica grada Segedina i okolice, gradovi Galati i Temišvar (Rumunjska), Grad Regensburg – Uprava za svjetsku baštinu, Institut za kulturu, turizam i sport Murske Sobote, Grad Osijek, Gradski muzej Subotica, Općina Kotor i Grad Banja Luka) predali su projektni prijedlog na 2. poziv za podnošenje projektnih prijedloga Transnacionalnog programa Europske unije Interreg V-B Dunav 2014.-2020., pod prioritetom 2 „Dunavska regija odgovornog pristupa okolišu i kulturi“, specifičnim ciljem 2.2 „Poticati održivu uporabu prirodne i kulturne baštine te resursa“.
Pridruženi strateški partneri ovoga projekta su Grad Subotica, Grad Murska Sobota, Židovska općina Segedin, Židovska općina Temišvar – dio Federacije židovskih zajednica Rumunjske, Židovska općina Osijek, Židovska zajednica Crne Gore, Židovska općina Banja Luka te Rumunjski Institut za istraživanja o nacionalnim manjinama. Ovi pridruženi strateški partneri imaju stručnu savjetodavnu ulogu u projektu zbog poznavanja tematike ključne za ovaj projekt (židovska materijalna i nematerijalna baština), nužan segment provedbe ovoga projekta.
Projekt nosi puni naziv „Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region“ / „Ponovno otkriti, izložiti i iskoristiti skrivenu židovsku baštinu Podunavlja“ (DTP2-084-2.2).
Srednja i Istočna Europa je bila dom vrlo prosperitetnih židovskih zajednica prije Drugog svjetskog rata. Korištenjem tog naslijeđa moguće je stvoriti novu vrijednost u društvenoj koheziji, turističkom potencijalu i kulturnom bogatstvu. Izazov ovoga projekta je pronaći načine za istraživanje i razvoj temeljen na opipljivim i nematerijalnim elementima, kako bi stvorili konkurentne kulturne i turističke proizvode s mogućnošću rasta te se uključiti u međunarodne mreže.
Glavni cilj je ponovo otkriti trenutno skriveni potencijal u židovskoj kulturnoj baštini gradova i razviti suvremena turistička rješenja, pri čemu se promišljeno organizira vidljivost, dostupnost i održivost. Ključni element pristupa je nematerijalna baština koja se smatra valjanim čimbenikom za stvaranje svijesti i interesa. Ponovo otkriveni elementi židovske kulturne i tradicijske baštine (glazba i književnost, religija i festivali, tradicije i životni stil, kuhinja i domaći recepti, povijest i doprinos razvoju lokalne zajednice, usmena predaja, zbirke fotografija, ostavština poznatih židovskih ličnosti rođenih u danoj lokalnoj zajednici) organiziraju se u kreativne atrakcije, u kombinaciji s vidljivim naslijeđem – sinagogama, grobljima, spomenicima / spomen-mjestima i zgradama.
Glavni rezultat je ponovno otkrivanje lokalno dostupne židovske baštine, pretvorene u zajednički predstavljena sinergijska turistička dobra, kroz kooperativni proces proizašao iz zajednice. Pozitivni učinci uključuju poboljšanu svijest među mlađim generacijama, kritičnu masu potencijala turističke destinacije za postizanje međunarodne vidljivosti i jačanje turističkog gospodarstva ciljanih gradova.
Uključivanje lokacija s različitom povijesnom i ekonomskom pozadinom također omogućuje izradu rješenja koja su primjenjiva za različite kontekste, podržavajući mogućnost transfera na druge sredine. Ključni rezultati, poput Zajedničke strategije vidljivosti ili Priručnika za valorizaciju židovske kulturne baštine proizašle iz zajednice, pomažu ponovnom pokretanju inicijative u daljnjim gradovima Dunavske regije.

Projekt traje tri godine (36 mjeseci), a započeo je 1. lipnja 2018. i završava 31. svibnja 2021.
Ukupan proračun projekta iznosi 1.846.346,45 eura tj 13.643.207,82 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 1.569.394,47 eura tj. 11.596.726,56 kn (85%). Doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) je 1.267.175,28 eura, a IPA doprinos iznosi 302.219,19 eura.
Proračun kojim raspolaže Grad Osijek u ovome projektu iznosi 157.190,40 eura tj. 1.161.527,02 kn.
Predviđene projektne aktivnosti Grada Osijeka obuhvaćaju upravljanje projektom, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, osmišljavanje i provedba radionica o razvoju turističkih proizvoda, radionica jačanja kapaciteta, radionica definiranja inventara židovskog naslijeđa, izradu lokalnog portfolia potencijalnih turističkih proizvoda, usluga i atrakcija, izradu mobilne aplikacije i web repozitorija židovske kulturne baštine grada, organiziranje i rad lokalne skupine dionika, organiziranje kulturne manifestacije te sudjelovanje u brojnim zajedničkim aktivnostima svih partnera: komunikacija i koordinacija partnera, sudjelovanje na zajedničkim sastancima, radionicama i konferencijama, sudjelovanje u stvaranju novih tematskih ruta te u izradi Transnacionalnog akcijskog plana tematskih inicijativa židovske baštine, Zajedničke strategije vidljivosti i Priručnika za valorizaciju židovske kulturne baštine proizašle iz zajednice.

Priručnik za valorizaciju židovske kulturne baštine proizašlu iz zajednice

Skip to content