Projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067

Objavljeno: 28.02.2018

„Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“

Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine barokne Tvrđe
Cilj ovog projekta je izrada studijske i projektne dokumentacije za revitalizaciju, restauraciju i rekonstrukciju 5 lokacija u Tvrđi koja su:

A) pojedinačno zaštićena kulturna dobra (Donja oružarnica, Fakultetska 2, Novi samostan sv. Križa, Bösendorferova 2 i VIII. bastion s vodotornjem) ili
B) dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka i Arheološke zone Mursa (Krunska utvrda na lijevoj obali Drave, parkirališni prostor u vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe – Hornwerk).

• projektni prijedlog uključuje i izradu Strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka do 2020. Partner Grada Osijeka na ovome projektu je Agencija za obnovu osječke Tvrđe.
• Provedba projekta započela 1. prosinca 2017., a završit će 1. lipnja 2019.
• Ukupna vrijednost i ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.976.508,96 kn. Sredstvima EU bit će sufinancirano 80% projektnih troškova, osim izrade projektne dokumentacije za parkiralište u sastavu Hornwerka, što se sufinancira s 85% iznosa. Bespovratna sredstva dodijeljena Gradu Osijeku za ovaj projekt iznose 4.007.707,16 kn.
• buduća namjena prostora: 80% sadržaja u službi kulture, ugostiteljstvo, turizam, lokalna infrastruktura

5 lokacija u Tvrđi u gradskom vlasništvu:

1. Donja oružarnica, Fakultetska 2 – zatvorenog prostora, zgrada P+I, P= 6.016 m²; otvorenog prostora, dvorište, P= 1.900 m²
2. Novi franjevački samostan, Bösendorferova 2: zatvoreni prostor, zgrada Po+P+1, P=3.175 m²; otvoreni prostor, dvorište, P=863 m²
3. VIII. bastion i vodotoranj: zatvoreni prostor, P=4.370 m²
4. Krunska utvrda (Kronenwerk): zatvoreni prostor, P=12.000 m²; otvoreni prostor, P=86.660 m²
5. Hornwerk: otvoreni prostor, P=8.795 m²

Skip to content