Projekt Oči Srce Ruke urbana revolucija

Objavljeno: 31.10.2023

Oči Srce Ruke urbana revolucija (EYES HEARTS HANDS URBAN REVOLUTION) (HORIZON EHHUR – 101079948 – GAP-101079948)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.994.905,00 EUR

VRIJEDNOST PROJEKTA ZA GRAD OSIJEK: 193.188,00 EUR

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci; 01.10.2022. – 30.09.2025.

PROGRAM: EU OBZOR Europa (Horizon Europe)

Kratak opis, svrha i cilj projekta

Projekt EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): usmjeren je na transformaciju izgrađenih urbanih sredina ranjivih skupina građana. Provodit će se na sedam različitih lokacija u EU-u i pridruženim zemljama (Danska, Grčka, Belgija, Portugal, Turska, Hrvatska, Italija) rješavajući društveno-gospodarske i kulturne izazove kao što su društvena segregacija, energetsko siromaštvo i degradacija te depopulacija povijesnih dijelova centara gradova.

Cilj je projekta izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje dijela grada prema načelima Novog europskog Bauhausa u svakoj zemlji partnera. Nova integrirana metodologija EHHUR-a obuhvatit će inovativne: prakse angažiranja kako bi se građani transformirali u aktivne sudionike njihove buduće urbane transformacije i osnažili ih u procesu donošenja odluka, sheme financiranja koje uključuju lokalne tvrtke i građane, digitalne i zelene tehnologije, arhitektonski dizajn i materijale za suočavanje s klimatskim promjenama i izazovima održivosti uz poštivanje baštine i kulturnih ekosustava, te umjetnost i kreativni zajednički dizajn u sektoru zgradarstva i javnim površinama.

Predviđene projektne aktivnosti
U okviru budžeta Grada Osijeka predviđena je izrada projektno tehničke dokumentacije na četiri lokacije (park i dvorana Zrinjevac, park Neuman i Gajev trg, park kod Zdenca na Gornjogradskoj obali i zatvaranje dijela Županijske ulice do križanja s ulicom Hrvaste Republike), plaće djelatnika, putni troškovi promotivni materijal.

U okviru Projekta sudjeluju 33 projektna partnera iz sedam zemalja (Italija, Grčka, Belgija, Portugal, Danska, Turska i Hrvatska). Na projektu iz Hrvatske sudjeluju Grad Osijek s pridruženim partnerima iz gradskog sustava Gradski prijevoz putnika d.o.o., UNIKOM d.o.o. i Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., te Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb; Udruga Breza Osijek i Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.

Kontakt osoba za više informacija:

Srećko Kukić, voditelj projekta

+385 31 229 274

e-mail: srecko.kukic@osijek.hr

Youtube: https://youtu.be/Rp2RNBqNOng

Skip to content