Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gornji grad“ (KK.06.3.1.03.0093)

Objavljeno: 25.01.2019

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gornji grad omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada. Podići će se svijest građana o kružnom gospodarstvu i zaštiti okoliša te poticati aktivno i dugotrajno sudjelovanje u ostvarivanju ovog cilja. Osiguranje potrebne infrastrukture te informiranje, edukacija i jačanje svijesti građana za promjenu ponašanja pretpostavke su za uvođenje suvremenih sustava gospodarenja otpadom.

Lokacija izgradnje planiranog reciklažnog dvorišta nalazi se u gradskoj četvrti Gornji grad, a pokrit će i potrebe gradske četvrti Industrijska četvrt kao i potrebe rubnih dijelova susjednih mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Glavni ciljevi ovog projekta su smanjiti količinu otpada odloženog na odlagalištu za 500 tona godišnje, informirati građane o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, te educirati o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvu i potrebi smanjenja njegove količine.

Naziv korisnika: Grad Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 4.228.754,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 3.406.920,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 19. srpnja 2018. do 31. ožujka 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Nada Zebić, pomoćnica Pročelnice – voditeljica projekta,

+385 31 321 332

Nada.zebic@osijek.hr

Ana Nemet Đurđević, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom

+385 31 229 153

Ana.nemetdurdevic@osijek.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content