Projekt Cities@Heart

Objavljeno: 27.06.2023

Projekt nosi puni naziv „Cities@Heart“, a akronim mu je „C@H“, referentna oznaka 1678287017.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 841.061,50 EUR

VRIJEDNOST PROJEKTA ZA GRAD OSIJEK: 74.324,00  EUR

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA GRAD OSIJEK: 59.459,20 EUR

TRAJANJE PROJEKTA: 1.6.2023.-31.12.2025.

PROGRAM: URBACT IV 2021.-2027.

10 PROJEKTNIH PARTNERA:

  1. Greater Paris Metropolis – vodeći partner
  2. Cesena – Italy
  3. Fleurus – Belgium
  4. Sligo – Ireland
  5. Granada – Spain
  6. Krakow – Poland
  7. Celje – Slovenia
  8. Quadrilatero
  9. Association – Portugal
  10. Amfiktyonies – Greece

Kratak opis, svrha i cilj projekta

U okviru Projekta sudjeluju projektni partneri iz 10 zemalja. Kako bi se osiguralo da faze i odluke provedbe prate radnje na svim razinama, svaki će partner morati formirati lokalno partnerstvo koje uključuje relevantne lokalne dionike kao što su: nacionalno i/ili regionalno tijelo nadležno za područje održivog urbanog razvoja,  lokalne uprave gradskih središta te bilo koji relevantni dionik (javni, privatni, udruge, civilno društvo), u područjima rješavanja izazova.

Cilj Projekta je partnerstvom gradova različitih veličina i pozadina stvoriti zajedničku metodologiju koja se može prilagoditi svakom teritoriju kako bi se podržao proces donošenja odluka, provedba, učinkovitost i glatko odvijanje održivih urbanih politika te uhvatiti puls srca gradova – gradskih središta – i bolje razumjeti što se korisnicima grada više ili manje sviđa na tim mjestima.

Članak br. 1: Zaljubljeni u središte grada: URBACT mreža projekta Cities@Heart je ovdje!

Predviđene projektne aktivnosti Grada Osijeka obuhvaćaju upravljanje projektom, preuzimanje uloge i provođenje aktivnosti kako je navedeno u radnom programu prijave, sudjelovanje u planiranim međunarodnim sastancima, doprinos izradi plana mreže Osnovna studija.

Kontakt osoba za više informacija:

Srećko Kukić, projekt menadžer

+385 31 229 274

e-mail: srecko.kukic@osijek.hr

Skip to content