Program zaštite divljači na području Grada Osijeka – kontakt

Objavljeno: 30.10.2020

Programom zaštite divljači na području  Grada Osijeka za razdoblje 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. (Službeni glasnik Grada Osijeka br 8/19) definirano je stanje na području Grada Osijeka, te vrsta i broja divljači i ostalih životinjskih vrsta koja obitavaju stalno ili se povremeno ili privremeno, zadržavaju na području grada.

Odlukom o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Osijeka  (Službeni glasnik Grada Osijeka br 8/19) utvrđena je površina izvan lovišta na području Grada Osijeka koja obuhvaća dijelove administrativnog područja Grada Osijeka s naseljima: Brijest, Briješće, Josipovac, Klisa, Nemetin, Osijek, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica i Višnjevac.

Grad Osijek s naseljima predstavlja naseljeno područje na kojem se ne ustanovljuje lovište, ali zbog povoljnih stanišnih čimbenika na njegovom području, stalno ili povremeno, obitava određeni broj divljači te ostalih životinjskih vrsta. Navedena divljač izravno ne ugrožava građane, ali u pojedinim slučajevima moguća je ugroza zdravlja (zoonoze), imovine (nalet na divljač automobilom, uništavanje usjeva) ili mira građana.

Grad Osijek kao korisnik površina izvan lovišta sklopio je ugovor sa stručnom osobom za provedbu Programa zaštite divljači na području Grada Osijeka izv.prof.dr.sc. Ivicom Boškovićem. Sve informacije u svezi provedbe Programa zaštite divljači na području Grada Osijeka (npr. postupanje po Protokolu za postupanje prilikom pojave divljači u naselju, organiziranje svih potrebnih radnji za uklanjanje divljači sa površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području grada Osijeka i sl.) građani mogu dobiti na mobitel broj 098/ 787-974 ili putem e-maila: bivica01@gmail.com.

Program zaštite divljači na području grada Osijeka

Skip to content