Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Informacija o stanju sigurnosti na području grada Osijeka za 2019
3. a) Izvješće Dječjeg vrtića Osijek o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019
3. b) Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019
3. c) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2019.
3. d) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2019.
3. e) Izvješće o poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2019.
3. f) Izvješće o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek za 2019.
3. g) Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2019
3. h) Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.
4. ) Izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe o realizaciji programa rada i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.
5. ) Prijedlog Pravila o dopunama Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osije
6. ) Izvješće o radu Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka za 2019
7. ) Izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za 2019
8. ) Izvješće o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u Gradu Osijeku za 2019
9. ) Izvješće koncesionara o funkcioniranju sustava održavanja i naplate parkiranja u 2019
10. ) Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i Izvješće o izvršenju programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2019
11. ) 1. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2020
Veličina slova