Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Izvješće Mandatnog povjerenstva - svečana prisega članova Gradskoga vijeća
2. ) Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskoga vijeć
3. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
4. ) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za 2020
5. ) Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za prvo polugodište 2021
7. a) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zračna luka Osijek d.o.o. u 2020
7. b) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Regionalna veletržnica d.d. u 2020
8. ) Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020
9. ) Prijedlog Programa zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024
10. ) Prijedlog Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Osijek
12. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 767/4 k.o. Osijek u Ulici Ljudevita Posavskog u Osijek
14. ) Prijedlog Odluke o očuvanju i oplemenjivanju vrijednosti drvoreda javorolisnih platana na području grada Osijek
15. ) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2022
16. ) Prijedlog Rješenja o raspisivanju natječaja za prodaju, odnosno prodaju i zamjenu nekretnina na području Gospodarske zone Ju
17. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o darovanju građevinskog zemljišta Osječko-baranjskoj županiji radi izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće (k.č.br. 10444/9 i 10444/11 k.o. Osijek
18. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatsko
19. 01. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Filipović
19. 02. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vijenac
19. 03. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Becić
19. 04. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tenja
19. 05. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole “Tin Ujević”
19. 06. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole “Retfala
19. 07. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja
19. 08. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipova
19. 09. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jagode Truhelke
19. 10. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Svete Ane
19. 11. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole „Grigor Vitez”
19. 12. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Franje Krežme
19. 13. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole “Dobriša Cesarić
19. 14. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića
19. 15. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole August Šenoa
19. 16. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Frana Krste Frankopana
19. 17. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Višnjevac
19. 18. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mladost
19. 19. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark”
21. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grada Osijek
22. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju jednog člana i imenovanju dva člana Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova
22. b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet
23. ) Prijedlog Rješenja o određivanju imena ulici u Gradskoj četvrti Industrijska četvrt (Gacka
24. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeka
24. b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Veličina slova