Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 30. i 31. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka: 1. Počasni građanin Grada Osijeka 2. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ za životno djelo 3. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ 4. Pečat Grada Osijek
4. a) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020
4. b) Prijedlog Programa izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.
4. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.
4. d) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020
4. e) Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2020
5. a) Prijedlog Programa dopuna i izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
5. b) Prijedlog Programa izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020
5. c) Prijedlog Programa izmjena i dopuna Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2020
5. d) Prijedlog Programa izmjene Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020
5. e) Prijedlog Programa izmjene Programa stjecanja stanova u 2020
6. ) Prijedlog Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2020
7. ) Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2020
8. ) Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2020
9. ) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezim
11. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.
11. b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021
11. c) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2021
11. d) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021
11. e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021
11. f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2021
12. a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021
12. b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021
12. c) Prijedlog Programa stjecanja stanova u 2021
12. d) Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2021
12. e) Prijedlog Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021
13. ) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2021
14. a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2020
14. b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2021. s financijskim učincima za 2021.-2023
16. ) Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Osijek
17. ) Prijedlog Rješenja o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine u Osijeku, na adresi Stjepana Radića 20 (Kuća Maksimović – Ugostiteljska škola
Veličina slova