Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika; SKINUTO S DNEVNOG RED
3. ) Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na području grada Osijeka i raskidu Ugovora s trgovačkim društvom „Pauk Osijek“ d.o.o. Osijek;
4. ) Prijedlog Općeg programa o izmjenama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka
5. ) Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „IT park“
6. ) Prijedlog Programa poticaja i olakšica za Poduzetničku zona „IT park“
7. ) Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek
8. ) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u k.o. Osijek
10. ) Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe
11. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 6555, z.k. ul. 19495 k.o. Osijek u površini od 15 m2
12. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2105/1, k.o. Osijek u površini od 11 m2;
14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
14. b) Prijedlog Rješenja o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku