Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Osnovnom školom Cvjetn
2. ) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja trgovačkog društva Ukop d.o.o
3. ) Prijedlog Rješenja o sklapanju Dodatka I. Kupoprodajnom ugovoru k.č.br. 9121/1 k.o. Osijek (KLASA: 944-01/18-01/41, URBROJ: 2158/01-14-00/2-19-28) od 13. veljače 2019
Veličina slova